Ga naar hoofdinhoud

Cognitieve gedragstherapie wordt vaak afgekort als CGT en is een vorm van psychotherapie. Het doel van cognitieve gedragstherapie is kort gezegd om je beter te gaan voelen. Dit door middel van het onderzoeken en zo nodig aanpassen van je gedachten (cognities) en door te kijken hoe je je gedrag zou kunnen aanpassen of nieuw gedrag kunt aanleren. Dit betekent dat we samen gaan kijken naar je gedachten of belevingen in probleemsituaties. Dit in combinatie met hoe je vervolgens beter met deze situaties om zou kunnen gaan. Het valt te beschrijven als een systematisch en onderzoekend proces waardoor je met meer afstand en meer inzicht tegen je problemen leert kijken en tegelijkertijd veel praktische tools in handen krijgt.

Cognitieve gedragstherapie is bewezen effectief

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest onderzochte en ook een van de meest succesvolle behandelvormen. De evidence-based protocollen voor de meeste diagnoses zijn puur cognitieve gedragstherapie. Toch heeft CGT soms de naam alleen een rationele methode te zijn. Dit stereotype is waarschijnlijk voor een groot deel te wijten aan de gedachtenschema’s die soms als huiswerk meegegeven worden. Gelukkig valt te melden dat cognitieve gedragstherapie veel meer dan dat te bieden heeft! Gedachtenschema’s zijn vaak maar een tussenstap om tot gedragsverandering/ nieuwe ervaringen te kunnen komen. Hierdoor heel nuttig, maar ook niet altijd nodig.

Actief met je klachten aan de slag

Het idee achter CGT is dat praten alleen niet genoeg is en dat mensen actief met hun klachten en zichzelf aan de slag worden gebracht. Dit is juist om het meer dan een theoretische oefening te laten zijn: uiteindelijk is het daadwerkelijk opdoen van andere (positieve) ervaringen hetgeen wat helpt. Cognitieve gedragstherapie gaat ook uit van stepped-care: er zal eerst gekeken worden of ‘hier-en-nu’ interventies tot de gewenste verbetering leiden. Als dit desondanks niet genoeg is dan heeft dit er vaak mee te maken dat verstand en gevoel te ver uit elkaar blijven liggen. Op dat moment is het aannemelijk dat het verleden nog een grote rol heeft. Dit kan doordat bepaalde zienswijzen of opvattingen met de paplepel zijn ingegoten, of zelfs dat meer beschadigende of traumatische ervaringen uit het verleden nog hun impact hebben. Op dat moment is er binnen CGT behandeling de mogelijkheid om uit verschillende ‘experientiële’ technieken te kiezen, waaronder verwerkingsgerichte interventies, zoals EMDR.

Cognitieve gedragstherapie bij Isamu psychologen

Als gevorderd cognitief gedragstherapeut VGCT ben ik volledig thuis in alle behandelprotocollen, maar ben ik juist ook in staat om hier, waar nodig, los van te komen en de behandeling ‘op maat’ te maken. Hierin werk ik vaak meer eclectisch en gebruik ik ook technieken uit verschillende psychotherapeutische stromingen, zoals ACT (Acceptance Commitment Therapy, waarvan mindfulness een belangrijk onderdeel is), MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy), MBT (Mentaliseren Bevorderende Therapie) en ook elementen uit Schematherapie.

Alhoewel ik dus in wezen vooral CGT behandelingen aanbied, kan je op de pagina ‘Behandeling Met‘ wel verder lezen over deze andere therapievormen waar ik technieken en theoretische kaders van gebruik.

1713342737