Ga naar hoofdinhoud

EFT relatietherapie is een zeer effectieve therapie voor relatieproblemen. Het staat voor Emotionally Focused Therapy. EFT heeft een eigen beroepsvereniging in veel verschillende landen. De psycholoog van Isamu heeft hier een officiëel erkende opleiding bij gevolgd.

EFT is een vorm van psychotherapie voor stellen, gebaseerd op onder meer twee klassieke psychotherapie vormen, te weten de Cliënt gerichte psychotherapie (van Rogers) en de Gestalttherapie uit de jaren ’70 (van Perls). Daarnaast is het gebaseerd op de iets recentere hechtingstheorie (van Bowlby). Hierom heeft het ook veel overlap met MBT. 

Wat is EFT relatietherapie?

Uitgangspunt van EFT is dat bij relatieproblemen het positieve gevoel voor elkaar verstoord is geraakt door negatieve en zich vaak herhalende gedragspatronen. Dit met vaak hoog oplopende negatieve emoties tot gevolg en/of een soms ijzingwekkende afstand en gebrek aan contact. Alhoewel partners soms lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan, zijn deze patronen van beide kanten wel te begrijpen vanuit onze individuele hechtingsbehoeften. In de behandeling zal daarom hierop ingezoomd worden. Door bij deze basisemoties stil te leren staan en deze ook te (durven) communiceren kan er weer verbinding gezocht worden vanuit een diepere emotionele laag.

In die zin biedt EFT veel meer dan traditionele relatietherapie, die meer gestoeld is op betere communicatie en het opnieuw of verder investeren in de relatie. Dat is terug te zien in onderzoeksresultaten: het wordt stelselmatig als effectiever beoordeeld dan traditionele relatietherapie, met langer blijvende resultaten. Dit bewijst dat deze therapie een relatie blijvend sterker kan maken.

EFT is veel meer dan snappen bij wie van de twee het probleem zit en hoe dit op te lossen. Uitgangspunt is dus dat de emoties en gedragingen van beide partners te begrijpen vallen, als je ver genoeg inzoomed op de individuele onderliggende gevoelens en behoeften. De therapeut zal dus altijd neutraal blijven en zich in beide belevingen zo goed mogelijk blijven inleven. Er wordt voortdurend gekeken naar zowel wat er op gedragsniveau tussen de partners plaatsvindt, als wat er bij beide partners individueel op gevoelsniveau gebeurt. Zo leren beide partners over zichzelf en tegelijkertijd van elkaar en proberen ze vanuit deze herijking met zichzelf een nieuwe en betere balans en verbinding in de relatie te vinden (ook door dit praktisch ten uitvoer te brengen door over je diepere emoties open durven te zijn). Voor EFT is veel nieuwsgierigheid, openheid en moed nodig, maar juist dit maak het zo’n succesvolle maar ook mooie en ingrijpende therapievorm!

Voor meer informatie kan je kijken op www.eft.nl.

1717005309