$referrer_host = www.bing.com. EMDR bij ouders van een huilbaby - Isamu Psychologen Ga naar hoofdinhoud

Het is niet voor niks dat in Guantánamo Bay een combinatie van slaapdeprivatie en babygehuil als martelmethode is gehanteerd. Het specifieke behandelaanbod van EMDR voor ouders van een huilbaby zal je echter niet snel bij een andere psycholoogpraktijk tegenkomen. Het is een speerpunt van Isamu en praktijkhouder Robbert Houtman heeft het op zich genomen hier een bewustzijnscampagne voor op te zetten, zowel voor professionals als voor potentiele cliënten.  Maar niet alleen tijdens de periode van intensief gehuil (officieel is er sprake van een huilbaby bij tenminste drie dagen per week gemiddeld drie uur per dag ontroostbaar gehuil), maar ook in de periode erna zijn vaak nog de gevolgen merkbaar. Deze gevolgen zijn merkbaar voor de ouders, maar als gevolg hiervan ook voor het kind. EMDR kan hier snel verlichting in brengen en deze negatieve gevolgen beperken en zo verdere mogelijke negatieve gevolgen voor het kind voorkomen.

Veel ouders merken dat ze toch veel gevoeliger blijven voor babygehuil, ook nadat de ergste huilperiode is verminderd of achter ze ligt. Dit kan maken dat het blijvend moeilijker is om je kind goed te troosten op het moment dat hij of zij overstuur is. Vanuit de hechtingstheorie is bekend juist hoe belangrijk het is om dit wel te kunnen. De nadelige restklachten zijn er dus niet alleen voor de ouder, maar potentieel ook voor het kind en diens verdere sociaal-emotieve ontwikkeling.

Feitelijk is er op het moment van allergisch blijven voor babygehuil sprake van een traumadynamiek en dus van PTSS bij de ouder. Omdat het echter toch wat subtielere klachten betreft, wordt deze diagnose vaak gemist door professionals (speerpunt van deze campagne is dat de PTSS klachten weliswaar subtieler kunnen zijn, maar de mogelijke gevolgen wel ernstig kunnen zijn). Ook zoeken ouders niet snel uit zichzelf hulp voor deze klachten. Vanwege het feit dat het hier traumadynamiek betreft is het niet gek dat EMDR snel verlichting kan brengen. Zowel bij de hypergevoeligheid voor babygehuil, maar ook tegen de schuldgevoelens of gevoelens van falen, waar veel ouders van een huilbaby na verloop van tijd nog mee kampen. Verder is het onwaarschijnlijk dat deze klachten snel vanzelf zullen overgaan. Ook dit is overeenkomstig traumadynamiek: het niet behandelen van traumaklachten geeft vaak meer chronische klachten.

Bekijk hier de folder die onderdeel is van deze bewustzijnscampagne.   (the flyer, that will be ready this month)

Lees hier een ervaringsverslag van journaliste Meike Huber. (the article that will be published in march)

Flyer

1719989645