Ga naar hoofdinhoud

Je hebt mogelijk last van een Gegeneraliseerde angststoornis (of GAS) als je merkt dat je je vrijwel voortdurend angstig voelt. In plaats van één concrete angst, zoals bij een specifieke fobie, is er sprake van vaak verspringende angsten. Er wordt eigenlijk vooral gedacht in doemscenario’s. Op elk moment kan er een ‘stel dat…-gedachte ontstaan, met een rampscenario, waarop je lichaam met een angstreactie reageert. Vanwege het voortdurende piekeren wordt GAS ook wel de Piekerstoornis genoemd. Mensen met GAS hebben vaak een dubbele of ambivalente relatie met piekeren. Aan de ene kant voelen ze de behoefte zich zo goed mogelijk voor te bereiden op al het mogelijke onheil. Aan de andere kant kunnen ze zich in het piekeren verliezen en is vaak ondoenlijk er weer mee op te houden. Juist de onzekerheid en angst die dan gevoeld wordt kan weer een reden zijn om weer (onbewust) met het piekeren te beginnen.

Verschillende soorten piekeren

Het kan ook zijn dat je vooral vastloopt in je gedachten, terwijl je constructief of oplossingsgericht probeert na te denken, als een voortdurende herhaling van (denk)zetten. Het is vaak helaas niet zo dat hoe langer je over iets nadenkt hoe meer dit iets oplevert. Enerzijds komen de echte oplossingen vaak spontaan, als je er juist niet bewust mee bezig bent. Een mooi voorbeeld hiervan is als je niet op iemands naam kan komen. Juist door het los te laten is de kans het grootst dat het je alsnog te binnen schiet. Anderzijds zal je wel merken dat hoe langer je over iets nadenkt of piekert, hoe belastender dit voor je kan zijn (spannings- en vermoeidheidsklachten en slaapproblemen).

Wat te doen tegen piekeren

Voor beide vormen van piekeren (in doemscenario’s of meer oplossingsgericht) zijn er therapeutische technieken om hier weer meer grip op te krijgen. Voor een deel zal dit er uit bestaan om het piekeren niet proberen weg te drukken, maar juist te reguleren, maar wel met een bepaalde tijdslimiet. Hierdoor kan nadenken ook echt constructief blijven. Voor een deel gaat het erom om juist ‘beter’ te leren piekeren: niet alleen in angstige en vluchtige beelden, maar juist deze plaatjes op hun geloofwaardigheid onderzoeken en verder door te denken. Ook het verder bewust krijgen van de functie van het piekeren is een belangrijk onderdeel van de therapie (de zogenaamde meta-cognitieve therapie). Tot slot is er een variatie van de EMDR techniek vaak effectief in het verminderen van de angst voor specifieke doemscenario’s. Dit wordt de Flash Forward techniek genoemd, die onder meer ook gebruikt wordt bij dwangklachten.

In de behandeling zullen we in eerste instantie kijken welk soort piekeren bij je op de voorgrond staat en onderzoeken van welke interventies je het meeste baat kunt hebben.