$referrer_host = www.google.com. Over Isamu - Isamu Psychologen Ga naar hoofdinhoud

Je moed wordt altijd beloond!                                           (Isamu betekent moed)

GZ psycholoog en praktijkhouder Robbert Houtman (1979) is thuis in een breed spectrum van psychologische behandelingen en is gevorderd cognitief gedragstherapeut. De ervaren problematiek kan wel of niet arbeid gerelateerd zijn; in beiden heeft hij inmiddels jarenlange ervaring. Robbert is opgeleid in het uit kunnen voeren van alle evidence-based behandelingen. Daarnaast heeft hij genoeg verdere verdieping opgedaan om, waar nodig, de behandeling meer op maat in te steken en ook meer eclectisch te werk te gaan. Hierbij maakt hij gebruik van verschillende stromingen uit de psychotherapie (elementen uit ACT, MBCT, MBT en Schematherapie). Ook gebruikt hij graag EMDR, aangezien dit een techniek is op ervaringsniveau, wat juist gevoel en verstand weer kan verenigen. Tot slot is Robbert opgeleid in EFT, wat een zeer effectieve relatietherapie is.

Zelf heeft hij leertherapieën ondergaan in de Mindfulness Based Cognitive Therapy  (MBCT) en Psychodynamische groepstherapie. Vanuit zijn eerdere werkervaring als sportpsycholoog (en zelf voormalig wedstrijdsporter en nu nog coach) heeft Robbert ervaring in het optimaliseren van motivatie, concentratie en (top)prestaties.

Robbert is betrokken in het contact, is gedreven zijn kennis te delen en is vaak ook praktisch ondersteunend. Hij weet dat herstel niet alleen bij de cliënt vandaan kan komen en dat ook de omstandigheden voor herstel georganiseerd dienen te worden. Tegelijkertijd zal hij ook goed onderzoeken welke veranderingen iemand zelf kan gaan maken en hierin ondersteunen. Robbert heeft veel kennis van de fasen van herstel en zal hierin de regie bewaken. Dit omdat herstel altijd stap voor stap dient te gebeuren en er vaak een mindset nodig is die cliënten als contra-intuïtief kunnen ervaren. Het gedrag dat je in een probleem krijgt is immers zelden hetgeen je er ook weer uit kan krijgen, wat zeker voor herstel van burnout geldt.

Robbert Houtman stelt zich voor als therapeut

Alhoewel ik inmiddels vele honderden mensen heb mogen helpen is elke behandeling anders. Ik denk ook dat al mijn cliënten toch een net iets ander beeld van mij zullen hebben. Maar zoals elke behandeling overeenkomstige elementen heeft, zullen die er bij mij ook zeker zijn.

Ik denk dat ik open ben en steunend, maar ook niet bang ben om te zeggen wat ik denk. Het vaakst krijg ik te horen dat mensen mijn down-to-earth benadering en betrokkenheid waarderen.

Wat vaak vergeten wordt (met name in films en series),  is dat therapie niet altijd op een even serieuze of zware toon hoeft te zijn. Ik geloof erg in de kracht van speelsheid. Voor mij ligt de uitdaging om elke sessie als een ontmoeting in het nu te ervaren en mij te blijven open stellen. Zowel naar de persoon die er op dat moment bij mij is, maar waarbij ik ook mezelf niet mag vergeten.

Soms is het belangrijk om een kader te scheppen. Dan zal ik veel vertellen en kennis delen en mijn cliënten therapiekeuzes voorleggen en adviseren. Voor herstel gaat het immers vaak om het hebben van de juiste mind-set en te snappen wat je (even) wel en niet van jezelf kan verwachten. Voor bijvoorbeeld burn-out geldt dat herstel nooit op wilskracht zal lukken. Dit soort ‘omgekeerde wetten’ wordt als heel contra-intuïtief ervaren en dan geeft uitleg en een kader veel steun.

Soms zal ik vanuit een open en validerende houding vragen stellen, waarbij het tempo lager ligt. Juist dit lagere tempo maakt dan vaak dat mensen een stapje verder kunnen komen en dichter bij hun gevoel kunnen staan.

Ik denk dat ik zowel technisch kan zijn als intuïtief. Ik zie het als mijn uitdaging en mijn professionaliteit om hierin de juiste balansen te vinden. Want zowel in de therapie als in het echte leven draait alles om balans.

Ik heb een grote focus en veel geduld. Maar eigenlijk altijd wordt dit geduld beloond. Niks is leuker om mensen na een moeilijke periode stappen te zien maken en er beter uit te zien komen (het cliché is gelukkig echt waar).

In elke behandeling zijn er wat mij betreft sowieso twee aandachtsgebieden (die in elkaars verlengde liggen): hoe ga je met anderen om en hoe ga je met jezelf om.

Ik noem het eerste assertiviteit, maar zie dit als een breed begrip, wat leidt tot betere grenzen, meer evenwichtige relaties, zelfvertrouwen en meer autonomie. Wat betreft het omgaan met jezelf: ik denk dat de grootste verandering niet in het veranderen van onze eigenschappen ligt, maar juist in de verandering in de relatie met onszelf.  

Verder gebruik ik in mijn behandelingen vaak EMDR, soms ook als er geen sprake lijkt van ‘officiële’ PTSS. De reden is dat dit een goed middel is om ‘verstand en gevoel’ verder op één lijn te krijgen en mensen op gevoelsniveau meer ‘los’ te krijgen van hun verleden.

Ik ben mij de afgelopen periode steeds meer op relatietherapie gaan toeleggen. Alhoewel koppels vaak goed doorhebben in welke patronen zij ronddraaien, is dit meestal onvoldoende om tot een andere balans te komen. Integendeel: met die vaste patronen die kunnen ontstaan is vaak het spontane en stromende van een liefdesrelatie verloren gegaan. Met de EFT methode proberen we gezamenlijk te ontdekken wat er op individueel niveau gebeurt in jullie interacties.  Dit puur op gevoelsniveau. Vaak wordt er dan een diepere laag zichtbaar, die zowel een persoonlijke groei kan betekenen, als doorbreking van de vaste negatieve patronen. Wat is er mooier en liefdevoller dan samen met je partner te groeien en hiermee ook jullie relatie naar een hoger niveau te brengen?

Het leukste van behandelen en begeleiden is dat het mij na al die jaren nog veel leert. Als therapeut, maar ook over mijzelf. Therapie zie ik dan ook als een wisselwerking op vele vlakken, waar ik veel inspiratie uit kan halen. In mijn eerdere werkervaringen heb ik de mogelijkheid gehad opleidingen en registraties te behalen en veel verschillende soorten klachten te behandelen, zowel kort als langdurig. Alhoewel ik nooit zal zijn uitgeleerd, maakt dit dat ik elke behandeling met veel vertrouwen tegemoet treed. 

Psychologenpraktijk Isamu

De praktijknaam Isamu betekent dapperheid of moed in het Japans. Het is tevens een Japanse voornaam voor jongens.

Ik heb dit gekozen, omdat ik denk dat moed één van de belangrijkste voorwaarden voor verandering en groei is. Het vergt moed om naar jezelf te kijken en om te kijken waar het wringt of pijn doet. Het vergt ook moed om een stap te zetten of je uit te spreken, terwijl je merkt dat je hele angstsysteem tegen je werkt. 

Ik voel vaak bewondering voor mijn cliënten, voor wat ze ondanks hun angsten, schaamte en onzekerheid aandurven te gaan in therapie.

En juist deze actiebereidheid, ondanks dat je je tegelijkertijd gespannen en kwetsbaar kunt voelen, maakt dat je nieuwe ervaringen op kan doen en iets wezenlijks in beweging of tot groei kunt krijgen. Gelukkig wordt moed dus zonder uitzondering beloond!

Maar voor het zetten van de eerste stap is dus altijd moed nodig. Het betekent dus niet dat je nergens bang voor bent of je nergens door laat intimideren en overal heldhaftig op afstormt. Moed betekent dat je je ondanks hoe je je voelt toch probeert een stap te zetten, omdat je ergens weet dat dit de enige echte oplossing is.

Als logo heb ik de kolibrie gekozen. Enerzijds staat de kolibrie, omdat hij achteruit kan vliegen, voor terugkijken en introspectie. Om echte koers te kunnen bepalen in ons leven is het van belang om ook terug te blijven kijken naar waar we vandaan komen en wat we hebben moeten leren. Anderzijds blijft de kolibrie hier nooit in hangen: hij is ook altijd in het moment bezig en vliegt van bloem tot bloem om nectar te vergaren. Ondanks zijn kleine grootte is het een moedig beestje dat zijn territorium met snavel en tand verdedigt. De kolibrie staat dus ook voor autonomie en moed.

1716947909