Ga naar hoofdinhoud

De meest gemaakte fout bij burn-out is dat het tussen de oren zou zitten. Degene die het overkomt is vaak op zoek zijn ‘aan’-knop weer te vinden. De motor start echter niet meer, wat vaak met frustratie en radeloosheid en soms zelfs depressieve klachten gepaard gaat. Maar ook de omgeving (inclusief professionals) kunnen met goedbedoeld advies de druk en het gevoel van falen en machteloosheid vergroten en hiermee de klachten in stand houden of zelfs verergeren. Bij Isamu krijg je meer dan de standaard CGT behandeling. Dit omdat er een meer dan gemiddelde ervaring/expertise in huis is voor herstel van burn-out.

Omdat het om een lichamelijke uitputtingsreactie gaat is het belangrijkste devies om niet op wilskracht te willen herstellen (anders dan bijvoorbeeld bij depressie of verslaving). Het gedrag wat tot het probleem heeft geleid (uitputting door heel lang op wilskracht in het rood te hebben gezeten) is nooit het gedrag wat je er ook uit haalt. En dit terwijl iedereen normaal gesproken gewend is om voor zijn inzet beloning te mogen verwachten. Voor burn-out gelden dus omgekeerde wetten.

Ik zal je begeleiden door je hier veel uitleg over te geven, maar ook je de ruimte te geven hiermee ervaringen op te doen. Dit laatste is vaak ook nodig om ook op gevoelsniveau uit een ander vaatje te leren tappen.

Door precies te weten wat je in je herstelperiode wel en niet van jezelf mag verwachten kan je je hersteltijd (alleen indirect) optimaliseren. Met de juiste mindset zal je merken dat het lichaam zichzelf herstelt en al snel in herstelmodus gaat. Om deze reden zal ook veel nuttige informatie in de blogs te vinden zijn.

Meerdere fasen van burn-out

Omdat burn-out meerdere fasen van herstel kent is het zaak je hertel stap voor stap te benaderen. Maar naast herstel alleen gaat het er ook om een goed beeld te krijgen van welke omstandigheden een rol hebben gespeeld in het ontstaan van je klachten en wat dit ook mogelijk over jou zegt als persoon. Naar de omstandigheden kan praktisch gekeken worden of deze te veranderen zijn. Als je merkt dat je eigen persoonlijkheid ook een duidelijke rol speelt in de klachten dan zal hier uiteraard ook veel aandacht voor zijn. Het is wel van belang om dit stap voor stap aan te gaan. Liever eerst herstellen voordat je alle pijlen en energie steekt in grote veranderingen. Anderzijds komt iemand zichzelf vaak al snel tegen in zijn oude gedrag, juist op het moment van (burn-out) klachten. In die zin is een burn-out een goede (maar strenge) leermeester: om te kunnen herstellen zal je al anders naar jezelf moeten leren kijken en met name anders moeten gaan handelen. Thema’s die verder aan bod komen zijn hoe je met jezelf en met anderen omgaat. Daarnaast heb ik veel praktische informatie over wat er bij een geslaagde re-integratie of werkhervatting komt kijken. Vanuit mijn samenwerking met Cenzo kan eventueel de werkgever actief betrokken worden bij je herstel (wat zeker bij de re-integratie van praktische meerwaarde kan zijn). Hierdoor sta je er niet alleen voor en kunnen de herstelomstandigheden verder geoptimaliseerd kunnen worden.

Verschil burn-out en overspannenheid

In het geval van overspannenheid zit je wel al flink in het rood, wat betreft je toerenteller (vaak vooral te merken aan toenemende lichamelijke stressklachten), maar zit je nog niet op het punt van volledige uitputting. Dan is het zaak op tijd maatregelen te nemen, zodat je niet langdurig door het ijs hoeft te zakken (de burn-out). Ook is het zaak dat deze maatregelen groot genoeg zijn, wat goed geëvalueerd dient te worden. Verder zal in de behandeling stil gestaan worden bij de omstandigheden die spelen, alsmede je eigen functioneren. Dit om, naast herstel, terugval te kunnen gaan voorkomen.