Robbert gaf mij veel ruimte om mijzelf te kunnen zijn. Dit deed hij door zowel zijn houding als zijn gesprekstechnieken. Ook kan hij goed oordeelvrij luisteren. Concreet had ik veel aan het perspectief op herstel dat hij mij bood en de juiste afwisseling tussen de inhoud en theorie en droge relativering en humor. Ik wil graag aangeven dat ik mij gedurende de behandeling altijd op mijn gemak heb gevoeld, er prettige, afwisselende interactie was  (humor, relativering, maar ook aanroeren van diepere lagen en uitwisseling van theorie gericht op herstel) en ikzelf  in de gesprekken centraal stond. Ik kijk daar met veel waardering op terug.